Terms and Conditions.

Vilkår og Betingelser for at anvende vores hjemmesider

Disse vilkår og betingelser erstatter tidligere vilkår og betingelser med yngre dato end nedenstående.

Garantier, forpligtelser, informationers sandfærdighed
Denne hjemmeside (udtrykket 'denne hjemmeside' gælder i det følgende synonymt for enhver af vore hjemmesider) giver INGEN GARANTIER og har INGEN FORPLIGTELSER over for brugeren, andet end dem der specifikt er tilpligtet gennem dansk lov. Du skal tage som udgangspunkt, at samtlige informationer på hjemmesiden kan være usandfærdige, og du SKAL DERFOR IKKE FØLGE NOGEN ANVISNING som du finder på hjemmesiden. Dette er særligt vigtigt i forhold til økonomiske og sundhedsmæssige dispositioner, hvor du i alle tilfælde skal opsøge juridisk og medicinsk bistand inden du træffer afgørelser, og på ingen måde skal du handle ud fra informationer du finder på denne hjemmeside.

Beskyttelse af personlige informationer
Denne hjemmeside kan IKKE GARANTERE ANONYMITET, og du må heller ikke forvente, at dine personlige informationer er beskyttet og kan holdes hemmelige. Ved at overlade personlige informationer til denne hjemmeside ACCEPTERER du at der kan ske uheld, hvor data der sædvanligvis er skjulte bliver blotlagt for offentligheden, og du FRASKRIVER DIG VED AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE ETHVERT ERSTATNINGSKRAV mod virksomheden bag denne hjemmeside for hændelige og ikke planlagte og fejlagtige offentliggørelser af dine private informationer.

Uanset at denne hjemmeside ønsker at beskytte dit privatliv, kan vi IKKE GARANTERE BESKYTTELSE AF PERSONLIGE INFORMATIONER. Eftersom vi ikke kan garantere din anonymitet, opfordrer vi dig til aldrig at afgive / oploade / oplyse private informationer til denne hjemmeside, hvis du ønsker informationerne skjult og hemmeligholdt.

Indsamling af oplysninger om brugeradfærd
Denne hjemmeside samarbejder med virksomheder, der ønsker at give dig information om kommercielle muligheder. For at give dig den bedste service, samarbejder denne hjemmeside med virksomheder der sporer og registrerer din adfærd på internettet. Det betyder, at hvis du er interesseret i 'heste', så vil du oftere opleve heste-relaterede annoncer på denne hjemmeside. Hvis du er interesseret i 'biler' vil du oftere opleve bil-relaterede annoncer. Vores samarbejdspartnere siger, at disse registreringer om din adfærd vil blive opbevaret på en betryggende facon.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at danske myndigheder, og fremmede magter, generelt registrer alt hvad du besøger, skriver, downloader, oploader, overværer på internettet. VI ER FORMODENTLIG ALLE OVERVÅGET DØGNET RUNDT og alt hvad vi gør på internettet gemmes i registre sammen med vores identitet. Lad derfor være med at dele informationer med denne hjemmeside som du ønsker at holde skjult.

Dine forpligtelser i forhold til lovgivningen
Ved at anvende denne side forpligter du dig til at overholde den lovgivning, som du af myndigheder er underlagt. Disse love omhandler blandt andet hvad og hvordan du sælger varer og ydelser, herunder markedsføringslov m.m. - samt hvordan du omtaler andre mennesker eller grupper af mennesker, herunder straffeloven. Ved at anvende denne side forpligter du dig til selv at være opmærksom på lovgivningen, når du anvender denne hjemmeside.

Klager over denne hjemmeside
Vi modtager og behandler seriøst din henvendelse, hvis du har en klage over denne hjemmeside. Vi vil bekræfte modtagelsen af din klage, og giver dig svar hurtigst muligt. Uanset din klageform, og uanset hvordan vi forholder os til din klage, vil du modtage svar fra os via email. OPLYS DERFOR ALTID DIN EMAIL-ADRESSE i henvendelser til virksomheden bag denne hjemmeside.

Denne hjemmeside (alle vore hjemmesider) drives af, udvikles af, vedligeholdes af, og er det juridiske ansvar af
Christophani Aps
Yderligere information finder du i Statens virksomhedsregister www.cvr.dk

Vilkår og betingelser for vores sites, 24. aug 2014
Ambjørn Christophani


Terms and ConditionsBedingungenVilkår og BetingelserTermer & Vilkor
• Ambion • Kontaktchef Aps, Christophani Capital Aps •
• Phone +45 26134111 (CET+1) • Denmark •

Christophani.com Christophani.net Christophani.org